kế hoạch năm học 2017-2018 trường THCS Hòa Hải

Thứ ba - 31/10/2017 19:41 | Số lần đọc: 81
Kế hoạch năm học 2017-2018 trường THCS Hòa Hải
      
 
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG THCS HÒA HẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 31/KH-THCSHH          Hòa Hải, ngày  12   tháng 9 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018
 
Căn cứ chỉ thị 2699/CT_BGDDT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của phòng GD &ĐT Hương Khê đã triển khai trong tháng 08/2017
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và kết quả đạt được của nhà trường năm học 2016-2017;
Trường THCS Hòa Hải xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 với những nội dung cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
Năm học 2016-2017 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chũ nghĩa và hội nhập quốc tế", năm học thực hiện chỉ thị số 3031/CT_BGDDT ngày 26/8/2016 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục , năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Hương Khê lần thứ XXIX Nghị quyết đại hội Đảng bộ của Tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII
1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
            1.1. Những mặt đã làm được
Triển khai rộng rãi đến cán bộ giáo viên và học sinh các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo (Theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008)… Bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hội thi cấp trường, Tham gia Đại hội TDTT xã Hòa Hải, tổ chức các cuộc họp Hội đồng nhà trường, gắn với đánh giá cán bộ giáo viên và học sinh…
 Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể ở địa phương
triển khai nội dung "đơn vị văn hóa" Phối hợp với Đoàn xã, ban công an xã Hòa Hải, Hương Bình tích cực tuyên truyên truyền nhằm phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; phòng chống đuối nước...
Tham gia các hội thi, kỳ thi do ngành giáo dục và các ban ngành tổ chức.
            Đối với cán bộ giáo viên, nghiêm túc trong việc thực hiện qui chế chuyên môn, chính xác trong kiểm tra đánh giá học sinh, không có GV vi phạm đạo đức nhà giáo, nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt, năng động, sáng tạo trong công việc...
            Đối với học sinh, nghiêm túc trong việc thực hiện nội qui nhà trường, thực hiện nề nếp kỷ cương trường học, hoàn thành nhiệm vụ học sinh, nghiêm túc trong thi cử .
            1.2. Tồn tại hạn chế 
Vẫn còn một vài cán bộ giáo viên chưa thực sự tâm huyết trong công việc. Hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua chưa thực sự cao. Chưa tham gia đầy đủ các kỳ thi, hội thi do ngành giáo dục tổ chức.
1.3. Nguyên nhân
Hiệu quả tổ chức dạy học chưa cao, một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của học sinh, học sinh ý thức vươn lên trong học tập còn nhiều hạn chế
1.4. Cách khắc phục
Triển khai đầy đủ các nội dung, tinh thần của các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo  dục và các ban ngành khác tổ chức một cách hiệu quả, thiết thực; có thể tổ chức các hoạt động riêng theo chủ đề hàng tháng, hàng tuần hoặc lồng ghép trong các buổi học, tiết học.
2. Về chất lượng giáo dục
2.1. Kết quả hạnh kiểm
- Hạnh kiểm tốt:  90%
- Hạnh Kiểm Khá: 5%
- Hạnh kiểm TB: 5%
2.2. Kết quả xếp loại học lực
- Học lực Giỏi: 18/434  ; 4%
- Học lực Khá: 200/434  ;46%
- Học lực Trung bình: 208/434  ;48%
- Học lực yếu: 8/434  ;2%
2.3. Kết quả đạt được các cuộc thi
            * Cấp huyện
            - Thi TDTT có 38 giải  ( Nhất 6 giải, Nhì: 04 giải, Ba: 05 giải, KK: 23 giải )
           - Thi Văn hóa   32 giải ( nhất 0 giải , Nhì 4 giải  , ba 2 giải, KK 26 giải
            - Thi Nghi thức đội : giải Nhì cấp cụm..
            * Cấp tỉnh
            - Thi TDTT tỉnh:  có 03  giải/ 8 em. Trong đó đat 01 giải nhì, 02 KK.
          - Thi văn hóa cấp tỉnh 4 em tham gia đôi tuyển kết quả 1 em đạt giải KK môn Địa lý
Các kết quả khác:
- SKKN cấp trường : có 13 Đ/c đạt  SKKN bậc 3, 4
- SKKN cấp Huyện : Có 11 Đ/c đạt SKKN bậc 3,4  
- 100% học sinh đủ điều kiện XTN; được công nhận tốt nghiệp 100%.
 2.4. Những tồn tại hạn chế
- Một số chỉ tiêu về chất lượng giáo dục không đạt so với kế hoạch( thứ hạng thi vào THPT còn thấp chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra)
- Chất lượng mũi nhọn các môn văn hóa, số lượng đạt giải nhất nhì  chưa đạt được như chỉ tiêu kế hoạch năm học đề ra.
- Không tham gia được đầy đủ các kỳ thi, hội thi (vận dụng kiến thức liên môn , Sáng tao KHKT ... )
2.5.  Nguyên nhân
- Phương pháp, hình thức bồi dưỡng, đầu tư cho chất lượng mũi nhọn của một số cán bộ giáo viên chưa mang lại hiệu quả thiết thực.
- Chất lượng học sinh còn hạn chế nên một số cuộc thi không chọn được đội tuyển tham gia.
 2.6. Cách khắc phục
- Tăng cường công tác quản lý; có hình thức, chế độ khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích trong bồi dưỡng học sinh.
- Bộ phận chuyên môn chỉ đạo giáo viên bộ môn đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, hình thức bồi dưỡng.
- Ngay từ đầu năm học phải quản lý chặt chẽ công tác tự học của học sinh thông qua công tác kiểm tra thường xuyên các buổi học ở tất cả các bộ môn học.
3. Công tác phổ cập
* Đạt được so với chỉ tiêu đầu năm:
- Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%;
- Xét tốt nghiệp THCS:  đạt 100%;
* Biện pháp:
            - Kiện toàn ban chỉ đạo công tác phổ cập GD-XMC.
            - Nhà trường phân công cụ thể CBGV phụ trách phổ cập tại các xóm .
            - Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội... xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát cuộc vân động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tạo môi trường thân thiện, vui tươi, lành mạnh trong trường học, từ đó duy trì tỉ lệ chuyên cần vững chắc.
            - Yêu cầu CBGV, nhất là GVCN báo cáo kịp thời những HS có nguy cơ bỏ học để có biện pháp vận động kịp thời.
4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia
4.1. Thực trạng:
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể về lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia.Hiện tại đang chuẩn bị đưa vào sử dụng nhà học bộ môn đúng chuẩn theo quy định của Bộ .Tuy nhiên các trang thiết bị bên trong cần phải được đầu tư mua sắm đúng chuẩn.\
4.2. Giải pháp:
           - Từng bước thực hiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia: Tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đại trà và trú trọng bồi dưỡng HS mũi nhọn; củng cố kết quả phổ cập GD THCS; đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD.
           - Ngay từ đầu năm học BGH triển khai kế hoạch "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " đến tất cả CBGV và HS, đồng thời yêu cầu các tổ chức bám sát chủ trương xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động để PHHS tiếp cận các tiêu chuẩn, tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
           - Tham mưu cho UBND xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà học bộ môn.
         5. Đánh giá chung
5.1. Ưu điểm
- Nhà trường đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đầy đủ kế hoạch giáo dục đề ra; tham gia một số kỳ thi, hội thi do Phòng GD&ĐT tổ chức.
- Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo được sự ủng hộ của các cấp, ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả và đầy trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nên đã tạo được môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, có tác dụng tích cực tới việc duy trì nề nếp, kỉ cương trong dạy và học.
- Chất lượng giáo dục  mũi nhọn được quan tâm chỉ đạo chọn đội tuyển bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngày càng được ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục.Kết quả một số kỳ thi đạt khá cao so với năm học trước; Một số chỉ tiêu đạt và vướt mức kế hoạch đề ra. ( HS giỏi cấp huyện vượt chỉ tiêu 10 giải)
5. 2. Hạn chế
- Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập vẫn còn có những hạn chế.
- Công tác ứng dụng CNTT trong dạy học chưa thường xuyên,
- Việc sử dụng và khai thác các trang bị cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học hiệu quả chưa cao.
- Chất lượng đại trà còn thấp, đặc biệt là kết quả lớp 9 thi vào THPT; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa chưa được giáo viên chú tâm , biện pháp, phương pháp, hình thức bồi dưỡng chưa đem lại hiệu quả cao.
- Một số cuộc thi chưa tham gia được đầy đủ do chất lượng học sinh không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
5.3. Nguyên nhân
- Điều kiện kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, một bộ phận nhân dân  chưa nhận thức một cách đúng đắn về vai trò của công tác GD trong thời đại ngày nay; chưa quan tâm đến việc giáo dục con em thói quen học ở nhà.
- Các điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học còn thiếu thốn nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục; mặt khác do chất lượng đầu vào chưa thật cao nên cũng ảnh hưởng đến mức độ tiếp thu bài của học sinh; một bộ phận giáo viên còn thiều tâm huyết trong đầu tư nâng cao chất lượng mũi nhọn, chưa mạnh dạn đổi với phương pháp,.
5.4. Bài học kinh nghiệm
- Tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp, chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể, đồng thời bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua với sự năng động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị.
- Đẩy mạnh đổi mới quản lý, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đúng thực chất. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để duy trì sĩ số học sinh đạt chỉ tiêu đề ra và làm biến chuyển chất lượng học sinh.
- Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong GD & ĐT.
- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.
 
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2017-2018
A.      Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tăng cường kỷ cương nền nếp, hiệu quả giáo dục; triệt để thực hiện chương trình giáo dục do bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực hiện thường xuyên, hiệu quả đổi mới hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh hoạt đổi mới việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh thi vào THPT, tham gia và tổ chức tốt các cuộc thi...
2. Đổi mới hoạt động quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trên tinh thần mỗi công việc đều có người chịu trách nhiệm; đẩy manh công tác Kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục.
3. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hợp lý, khả thi trên tinh thần tự học tự đào tạo là chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của hoạt động nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm; xây dựng và thực hiện  kế hoạch bồi dưỡng  cũng cố đội ngũ giáo viên cốt cán đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ nhóm chuyên môn,
4. Tiếp tục xây dựng Trường Xanh-Sạch- Đẹp; kế hoạch phù hợp, khả thi; tuần, tháng, quý tổ chức nghiệm thu đánh giá; xây dựng trường đạt các tiêu chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp, an toàn.
5. Đánh giá chính xác thực trạng CSVC, xây dựng kế hoạch, tích cực tham mưu với địa phương bổ sung Cơ sở vật chất gắn liền với thực hiện tiêu chuẩn  trường dạt chuẩn quốc gia và  góp phần hoàn thành  Tiêu chí 5 - Trường học trong Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.
B. Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể
1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục biển đảo, nâng cao hiểu biết về ý thức công dân, trách nhiệm với tổ quốc, nhân dân của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Tích cực đổi mới công tác quản lý, triệt để thực hiện phân công nhiệm vụ trên tinh thần bảo đảm định mức lao động quy định; phân công lao động công khai công bằng trên tinh thần 19 tiết/tuần; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng  hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng quản lý;
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, linh hoạt  chương trình sách giáo khoa hiện hành phù hợp tình hình đơn vị theo khung thời gian 37 tuần;  nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục; bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng;  tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá; thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá, giao khoán chất lượng;  cải thiện kết quả thi vào phổ thông Trung học, xếp thứ 6 trong toàn huyện  cũng cố nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục THCS, .
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức các chuyên đề chuyên môn xây dựng chương trình tự học, tự bồi dưỡng của từng cán bộ giáo viên; nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự giờ, nghiên cứu khoa học sự phạm ứng dụng, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho việc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; tích cực tham gia trường học kết nối, giao lưu về hoạt động chuyên môn; nâng cao chất lượng hoạt động tổ nhóm chuyên môn, bảo đảm mỗi tổ chuyên môn 1 chuyên đề/tháng; gắn liền hoạt động chuyên đề với đúc rút sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; các tổ nhóm chuyên môn tích cực xây dựng chuyên đề dạy học ưu tiên tích hợp liên môn; các chuyên đề phải được sự phê duyệt của các tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu nhà trường; ;
5. Xiết chặt kỷ cương nề nếp, kỷ luật lao động, tổ chức tốt lễ khai giảng, các ngày lễ lớn; tham gia các hoạt động kỷ niệm 150 năm thành lập huyện; tăng cường hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng sống, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động ngoại khóa.
6. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường Xanh- sạch-Đẹp, an toàn, thân thiện; xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình hoàn thành các tiêu chuẩn; vận động các tổ chức trong nhà trường tham gia, tuyên truyền vận động, xây dựng thói quen bảo vệ môi trường; giao cho Đôi Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm xây dựng trường  sạch, An toàn; Phấn đấu  đơn vị đạt tiêu chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp.
7.  Đánh giá chính xác thực trạng cơ sở vật chất,xây dựng kế hoạch xây dựng các khối công trình trên tinh thần công văn 1702 các hạng mục xây dựng trong năm học
Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học :
Học sinh
a) Phổ cập giáo dục:
            * Củng cố duy tr vững chắc kết quả phổ cập THCS .
            - Tiêu chuẩn 1:
+ Trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: 100%.
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 98%
 - phấn đấu  tỷ lệ bỏ học: dưới 2 %.
        Chỉ tiêu: Chất lượng giáo dục đại trà đối  phấn đấu:
a) Về đạo đức:
- Loại tốt:  90.00%.
- Loại khá:  10.00%.
            Cháu ngoan Bác Hồ 94%,  không có học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
Lớp xuất sắc: 6 lớp, lớp tiên tiến: 6 lớp
            Không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội.
b/ Về văn hóa
- Loại giỏi:  5%.
- Loại khá:  47,00%.
- Loại TB:    45%.
- Loại yếu : 3%
Lên lớp: 98%.
Thi đỗ THPT: 100%.
- Thi vào THPT :  ( xếp thứ 6 toàn huyện).
           Giáo viên :
         - Giáo viên giỏi tỉnh 1 Đ/c
         - Giáo viên giỏi huyện ( Bảo lưu 7 Đ/c )
         - CSTĐCS:               7 Đ/c
         -  LĐTT   :                20 Đ/c
         100% CBGV Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
         + Trường đạt tiên tiến cấp huyện , đạt tiêu chí trường học xanh, sạch , đep , an toàn.
         + các tổ chức trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
- Liên đội : Xuất sắc.
- Công đoàn : Vững mạnh.
- Chi bộ : Trong sạch vững mạnh.
             - Danh hiệu trường : Tiên tiến cấp huyện
 
     c/ Phong trào mũi nhọn học sinh giỏi:
             - Phấn đấu: Xếp từ thứ 6 trở lên.
            - Số lượng giải HSG:           
            + Cấp huyện : Toàn trường có 25 giải các môn văn hóa . Trong đó phấn đấu 1/3 giải đạt giải 3 trở lên.
            + Cấp Tỉnh: có từ 1-3 em vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
            - Giải TDTT: đạt 30 giải trở lên trong đó có 4 giải cấp tỉnh.
 Giải pháp thực hiện năm học.
     BGH luôn thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của ngành và sự chỉ đạo, lãnh đạo của HĐND, UBND huyện thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chương trình, nội dung kế hoạch giảng dạy;
   - Chỉ đạo GV làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu, kém; chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của ngành, theo nguyện vọng của phụ huynh và HS; 
  - Xây dựng kế hoạch chung của nhà trường ngay từ đầu năm học trong đó xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà là nhiệm vụ quan trọng của toàn trường. Nhiệm vụ đó được đặt ra trong kế hoạch của nhà trường, của tổ chuyên môn cũng như của từng giáo viên bộ môn ; 
   - kết hợp với các TCM làm tốt công tác bồi dưỡng GV, đánh giá GV và quản lý toàn diện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của GV; tăng cường thanh tra chuyên môn đối với GV nhà trường, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức nhằm động viên cán bộ giáo viên  đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp và làm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học.
  - Chỉ đạo các TCM nghiêm túc thực hiện sinh hoạt tổ 2 đợt/tháng, tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin  trong dạy học, sử dụng đồ dùng nhằm làm cho HS hiểu bài, nắm bài dễ dàng hơn.
  -  Phát động các đợt thi đua, hội giảng lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như 26/3, 20/11, 22/12... đồng thời qua hội giảng giúp GV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị.
   -Chỉ đạo đánh giá xếp loại CBGV hàng tháng, theo học kỳ và năm học theo đúng quy định; làm tốt công tác công khai, dân chủ trong trường học, phát huy tính sáng tạo trong nhà trường, tạo sự phấn khởi cho GV trước công việc được giao; chỉ đạo GV ôn tập cho HS trước mỗi kỳ
thi; tổ chức khảo sát định kỳ, coi thi, chấm thi nghiêm túc theo đúng quy định và đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy chế của ngành.
   - Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục
THCS; đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục TrH;  cũng cố và quản lý tốt hồ sơ; hạn chế
học sinh bỏ học; đẩy mạnh hoạt động phân luồng và hướng nghiệp cho hoc sinh lớp 9.
  - Rà soát lại các tiêu chuẩn trường chuẩn QG, tiếp tục củng cố CSVC  trường chuẩn quốc gia , nâng cao chất lượng dạy học.
  - Thực hiện tốt công tác KĐCL trường THCS theo thông tư 42/2012 của Bộ GD ĐT.
  - Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng đại trà, đặc biệt chú trọng 3 môn tuyển sinh vào lớp 10.
- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.
C . Tổ chức thực hiện
1. Đối với Ban Giám hiệu
- Xây dựng Kế hoạch năm học, nội quy nhà trường. Kế hoạch, nội quy, quy chế chuyên môn, triển khai đến tổ chức, cá nhân thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của cán bộ, giáo viên theo định kì.
            - Nắm bắt, phổ biến, triển khai kịp thời công văn hướng dẫn, chỉ đạo của ngành giáo dục và các ban, ngành khác đến toàn bộ CBGV và học sinh trong nhà trường.
            - Chỉ đạo theo dõi  phụ đạo học sinh yếu kém, ôn luyện học sinh giỏi bắt đầu từ tháng 9/2017.
            - Theo dõi, quản lý chặt chẽ thực hiện quy chế CM  ngày công, giờ công của CBGV. Mỗi tháng BGH dự giờ 4 tiết , hàng tháng KSCL của môn minh phụ trách để đánh giá năng lực của GV trên cơ sở chất lượng của HS.
            - Làm tốt công tác tư tưởng để CBGV an tâm công tác, nhiệt tình với công việc, xây dựng khối đại đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          2. Đối với tổ chuyên môn
            - Dựa vào năng lực, phẩm chất cán bộ, BGH giao trọng trách tổ trưởng, tổ phó cho CBGV ngay từ đầu năm học;
            - Các tổ thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện nghiêm túc việc dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình của Trường đã được HT phê duyệt; thảo luận tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách; bàn các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn của học sinh; quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; theo dõi các hoạt động toàn diện của tổ viên.
            - Vận dụng linh hoạt, kịp thời những phương pháp, cách thức đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn qua các đợt tập huấn chuyên đề, các đợt dự giờ, thao giảng... phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh đạt được hiệu quả cao nhất.
            - Tổ chức trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm ; tổ chức dự giờ thăm lớp của các thành viên trong tổ để rút kinh nghiệm mỗi đ/c dự mỗi tháng 3 tiết cùng với BGH KS nhanh chất lượng HS sau tiết dự giờ, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ tổ viên; phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu kém.
            - Có biện pháp phòng, chống các biểu hiện học sinh bỏ học, lười học, có thái độ học tập, rèn luyện không đúng, vi phạm các quy định, nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước. Xây dựng và đăng kí các tiêu chí, chỉ tiêu của từng học kì và cả năm học cho từng khối lớp; tổ chức nhận xét, đánh giá hàng tháng, học kỳ và cả năm học. Dựa vào kết quả hoạt động, hiệu quả công tác có biện pháp khắc phục những hạn chế của tổ và từng thành viên.
            - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ để bàn các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; phân tích, đánh giá các mặt hoạt động, những ưu điểm và tồn tại của tổ để rút kinh nghiệm. Phát động các phong trào thi đua trong tổ, tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, đánh giá chất lượng giờ dạy thông qua việc KSCL học sinh .
            - Tổ trưởng theo dõi, kiểm tra giáo viên thường xuyên, có kế hoạch và công khai chất lượng; báo cáo Ban giám hiệu  tình hình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, của tổ; nội dung đánh giá gồm: ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm, đang làm, kết quả, hiệu qủa và kiến nghị.
            - Đánh giá, xếp loại CBGV hàng kì và hàng năm. Đề nghị hiệu trưởng khen thưởng hoặc kỷ luật giáo viên một cách kịp thời.
3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp
            - Tìm hiểu và nắm vững tình hình học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp.
            - Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm theo đúng chuyên đề của trường; thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh cung cấp số ĐT của từng PHHS cho GV bộ môn ,TPTĐ để làm tốt công tác kết hợp giáo dục học sinh; chủ động phối hợp với Đoàn trường, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội có liên quan để làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
            - Tổ chức và điều hành tốt việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp; tổ chức điều hành nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp tại buổi chào cờ đầu tuần, cuối tuần phải họp với Đội cờ đỏ để đánh giá, xếp loại thi đua theo tuần, đảm nhận việc nhận xét hoạt động nền nềp của lớp.
            - Nhận xét, đánh giá và xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh cuối kì học và cả năm theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT; cuối mỗi học kỳ, tổ chức bình xét những cá nhân, tổ trong lớp để báo cáo, đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh; đề xuất danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải thi lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; hoàn thành việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.
            - Báo cáo thường kì hoặc đột xuất (nếu có) tình hình học tập, rèn luyện và tu dưỡng của học sinh lớp mình với Ban giám hiệu nhà trường; làm tốt công tác tham mưu, BGH đề ra các biện pháp nhằm kết hợp tốt giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh.
          .4. Đối với giáo viên bộ môn
            - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình , nội dung SGK hiện hành; thực hiện đúng PPDT của nhà trường ; chuẩn bị và soạn bài theo quy định trước khi lên lớp; chuẩn bị thí nghiệm, các phương tiện dạy học (nếu có) theo chương trình soạn giảng; thực hiện tốt việc báo giảng hàng tuần tới để TTCM kiểm tra và kí duyệt; tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhận xét và chấm bài theo đúng quy định, đảm bảo đúng và kịp tiến độ; thực hiện tốt việc ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy trong sổ đầu bài; đánh giá, ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, trực tiếp thực hiện việc ghi điểm học bạ; lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; dạy thay khi được phân công, chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu có); tham gia quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo có đủ hồ sơ giáo án theo yêu cầu; tích cực tham gia các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và nhà trường. Mỗi tháng dự giờ 3 tiết sau dự giờ góp ý trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
            - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong giờ dạy gắn liền với việc sử dụng đồ dùng dạy học, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh và chất lượng giờ dạy.
            - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ trường trung học và Pháp lệnh cán bộ, công chức; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và chịu sự điều hành về chuyên môn của Tổ trưởng chuyên môn và các cấp quản lý giáo dục.
            - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.
            - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác, phụ huynh học sinh và Đoàn đội  trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh; tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn, Nữ công và các hoạt động khác trong nhà trường; thực hiện tốt các công việc khác do cấp quản lý phân công.
            Ngay từ đầu năm học, dựa trên cơ sở đăng ký thi đua của mỗi tập thể, cá nhân để giao các chỉ tiêu về cá nhân giáo viên và chất lượng học sinh để làm căn cứ xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của giáo viên.
5. Đối với  Tổ trưởng
            - Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp BGH thực hiện tốt những qui định, qui chế nhà trường; có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao .
            - Tổ chức sinh hoạt tổ, xây dựng kế hoạch đầu năm, hàng tháng, từng tuần ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công việc của các thành viên trong tổ, chấm công cho các thành viên trong tổ chính xác, công bằng và minh bạch.
            - Tham gia giao ban hàng tuần; đề xuất, kiến nghị những công việc của tổ.
            - Ghi biên bản họp tổ hàng kỳ và trong toàn bộ năm học; biên bản kiểm tra, đánh giá giờ dạy, thao giảng và các hoạt động tổ hàng tháng , từng học kì . Kí giáo án GV trước khi lên lớp.
6. Đối với Kế toán:
            - Tổ chức thực hiện công tác thông tin kinh tế - tài chính nội bộ và chế độ báo cáo định kì.
            - Thực hiện chế độ kiểm tra nội bộ và hướng dẫn nghiệp vụ cho những người có liên quan đến công việc hoạch toán trong nhà trường.
            - Tổ chức luân chuyển, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu kế toán.
            - Theo dõi việc thực hiện các dự toán, kế hoạch thu - chi tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, tu bổ tài sản.
            - Kiểm soát việc chấp hành các chế độ tiêu chuẩn, định mức về thu - chi kinh phí, sử dụng tài sản, quản lí kinh tế - tài chính trong nhà trường.
            - Giúp Hiệu trưởng trong việc lập và chấp hành các dự toán, kế hoạch thu - chi kinh phí; các thể lệ, chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức về tài chính - tài sản.
            - Đề xuất biện pháp cải tiến công tác quản lí tài chính - tài sản thực hiện các quy định quản lí tài chính - tài sản của Nhà nước.
            - Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBGV và học sinh một cách kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định của Luật tài chính.
            7. Đối với các tổ chức đoàn thể:
- Tổ chức Công đoàn ,
            Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, phối hợp với nhà trường, Công đoàn lên kế hoạch cụ thể, có biện pháp thích hợp cho từng giai đoạn để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng quyền hạn, chức năng của mình. Tổ chức tốt các cuộc vân động; các phong trào thi đua của ngành và các tổ chức, đoàn thể khác phát động.
            Tổ chức hoạt động theo kế hoạch hoạt động riêng của Công đoàn nhà trường.
- Đoàn Thanh niên
            Bí thư chi đoàn trực tiếp lên kế hoạch hoạt động của Đoàn TN, Đội thiếu niên; thực hiện các chương trình hành động do Đoàn, Đội cấp trên phát động.
Duy trì hoạt động nề nếp học tập, sinh hoạt, rèn luyện, tổ chức các hoạt động bề nổi nhằm hỗ trợ công tác giáo dục của học sinh.
- Đối với Đội thiếu niên 
            Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, kế hoạch năm học, Nghị quyết của Đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động Đội cho  năm học, cụ thể hoá từng tháng, hàng tuần.
            Duy trì nề nếp làm việc, chế độ sinh hoạt, hội họp, hoạt dộng của đội cờ đỏ; chịu sự phân công của Bí thư chi đoàn.
            Tổ chức đánh giá các hoạt động từng tháng; tổ chức sơ kết, tổng kết từng học kỳ và cả năm học về công tác  Đội  
            Lên kế hoạch kiểm tra thực hiện nề nếp của học sinh làm cơ sở đánh giá thi đua trong tuần, tháng; tổng hợp công tác thi đua xếp loại hàng tuần.
                                 .Kế hoạch hoạt động các tháng
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
Thời gian Nội dung hoạt động Bộ phận, cá nhân phụ trách
8/2017
 
 
 
 
* Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9
- Cán bộ giáo viên trả phép hè; họp HĐ, SH Chi bộ.
 
- Tất cả CBGV
- Học sinh lao động. - Tất cả CBGV+ HS
- Họp HĐ nhà trường; HS lao động. - Tất cả CBGV+ HS
- Xây dựng phân phối chương trình các môn học - Tất cả CBGV+ HS.
- Tập luyện nghi thức đội  sân trường, hát Quốc ca - Đôi + GVCN.
- Triển khai các bước thực hiện công văn 1702 về xây dựng cơ sở vật chất và quy định các khoản thu đầu năm. - BGH.
 
9/2017
 
 
 
 
* Chủ đề : Chào mừng Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới
1 - Ổn định nề nếp dạy và học;
 
 
 
- Toàn trường.
2 - Nghỉ Lễ tết độc lập; - Toàn trường.
3- Khai giảng năm học mới; - Toàn trường.
4- Duyệt kế hoạch năm học; - BGH + CĐ
5- Tổ chức ôn HSG + Phụ đạo HS Yếu kém - GV
6- Tổ chức HN phụ huynh HS -  GVCN - PHHS
7- Tổ chức hội nghị CNVC, - CBGV
8- Tổ chức đại hội của các tổ chức trong nhà trường.  -  GV+HS
 
9- Đăng ký danh hiệu thi đua; kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong trường học. - BGH +CĐ+GV
 
10- Tổ chức triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn của học sinh trung học và cuộc thi giảng dạy tích hợp của giáo viên trung học; Kiểm tra hồ sơ chuyên môn CBGV + Tổ. - Chuyên môn.
 
 
 
11- Triển khai; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hoạt động tập thể, ngoại khóa, sinh hoạt chủ đề, chủ điểm..., tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học năm học 2017- 2018 - CM + Đoàn đội.
 
 
 
12- Tổng hợp báo cáo tình hình sau khai giảng năm học, báo cáo Phòng GD&ĐT. - BGH+CĐ.
 
13-Tham gia sinh hoạt chuyên môn - BGH + GV.
14- Tham gia các chuyên đề phòng GD tổ chức - CM + HS.
15- Tổ chức điều tra phổ cập. - GV
16. Tổ chức các hoạt động NGLL theo chủ đề
17- Tổ chức họp HĐ, Họp CM, SH Chi bộ.
18 - Thành lập ban phòng chống bão lụt
19 - Kiểm tra hồ sơ giáo viên toàn trường
- Đôi +GVCN
- CBGV + ĐV
- BGH
 
10/2017
 
 
 
 
 
* Chủ đề: Chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
1- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành giáo dục (15/10), chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN (20/10
 
 
 
-BGH + Đoàn Đội+CM
 
 
 
 
 
 
2- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Hương Khê   Đoàn TN. - Đội - GV
 
3- Tổ chức ôn HSG + Phụ đạo HS Yếu kém - GV
4- Kiểm tra hồ sơ CM + Dự giờ thao giảng đợt 1 - BGH+CM+GV
5- Báo cáo thống kê số trường, lớp, HS đầu năm học 2017- 2018 về Phòng GD&ĐT. - BGH
 
6- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”. - CM + GV
 
7- Tham gia sinh hoạt chuyên môn các môn đặc thù. - GV TD+NN
8- Tham gia thi HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện. - GV + HS
9- Tổ chức họp HĐ, Họp CM, SH Chi bộ.
10- Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi lớp 9(nếu đậu đội tuyển )
- CBGV + ĐV.
- CM + GV
11- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định CLGD; Bổ sung hồ sơ PEMIS.
12- Tổ chức tọa đàm Ngày phụ nữ VN ( 20/10 )
13-Tổ chức các hoạt động NGLL theo chủ đề
14- Tiếp tục triển khai Múa hát sân trường
- CM
 
- CĐ
- ĐTN
- Đội
11/2017
 
 
 
* Chủ đề : Chào mừng Ngày nhà giáo VN 20/11/
1. Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; chào mừng kỷ niệm 150 năm Ngày thành lập Huyện Hương Khê
 
- BGH + Đôi +CĐ
2- Tổ chức phát thưởng cho giáo viên học sinh trong đợt thi đua đợt 1(từ tháng 9 đến tháng 11). - HĐ thi đua khen thưởng
3- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”, tổ chức thao giảng đợt 2 - Tất cả CBGV
4- Sinh hoạt chuyên môn các môn đặc thù(dự kiến phòng tổ chức) - GV Đặc thù
5-Tập huấn các modul theo kế hoạch BDTX. - Tất cả CBGV
6-Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật  
7-Tiếp tục củng cố hồ sơ kiểm định chất lượng - BGH - CBGV
 
8- Kiểm tra hồ sơ + Dự giờ GV - BGH + Tổ trưởng
9-Tổ chức họp HĐ, Họp CM, SH Chi bộ. - CBGV+ĐV
10- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Trường chuẩn QG. - CM.
11- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN ( 20/11 ) - Toàn trường.
12 - tuyên truyền giáo dục pháp luật  - Toàn trường
12- Tiếp tục triển khai Múa hát sân trường  
12/2017
.
 
* Chủ đề: Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12
1- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12.
 
 
 
- Đoàn đội
 
  2- Tham gia kỷ niệm ngày thành lập QĐND và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12. - Đoàn  đội +GV+HS
 
3- Kiểm tra chuyên môn dạy và học của CBGV - BGH
4- Thao giảng đợt 3 BGH + Tổ+GV
5- Hoàn thiện chương trình GD; chuẩn bị các điều kiện kiểm tra học kỳ I đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I. - Toàn trường
6- Triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống tệ nạn XH - Đôi + CM
7- Nộp bài thi cuộc thi liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn của học sinh trung học và cuộc thi giảng dạy tích hợp của giáo viên trung học về PGD. - CM
8. Tuyên truyền GDPL cho giáo viên và học sinh - CM
9. Tổng hợp báo cáo kết quả PCGDTHCS thời điểm tháng 12 năm 2016. - CM
 
10. Tổ chức thi khảo sát học kỳ I theo lịch của PGD - CM
11. Tổ chức sơ kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tổng hợp, báo cáo kết quả về PGD - BGH+CM
12. Tổ chức chấm thi KS HKI; tổng hợp, báo cáo kết quả về PGD. - CM + GVBM
 
13. Tổ chức họp HĐ, Họp CM. - CBGV .
14. Xét thi đua HK I - HĐ TĐKT
15. Đánh giá ĐV, tổng kết chi bộ, xét thi đua. - Chi bộ
16. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ HKI trong các lĩnh vực về PGD - BGH+ Các bộ phận CM
17- Kiểm tra hồ sơ giáo viên tòa trường  
01/2018 * Chủ đề: Chào mừng ngày học sinh, sinh viên toàn quốc 9/1
1- Tổ chức rà soát, kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy học kỳ I và công tác đánh giá xếp loại học sinh.. Phân công lại chuyên môn , lên thời khóa biểu mới.
 
 
 
- CM.
 
2- Tổ chức Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017- 2018; - Nhà trường
 
3- Báo cáo sơ kết học kì I về Phòng Giáo dục và Đào tạo. - BGH+CM
4-Triển khai công tác an ninh trường học. - BGH +Đoàn đội
5- Công khai chất lượng GD đến toàn bộ CBGV + HS. - BGH
6-Tuyên truyền GDPL trong nhà trường  
02/2018 * Chủ đề : Mừng Đảng -  Mừng xuân - Mừng đất nước đổi mới và phát triển
1- Phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm lần thứ 88 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2018)..Phát động phong trào ủng hộ tết vì bạn nghèo
 
 
 
 
- Toàn trường
2- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”. - Các tổ chuyên môn
3- Kiểm tra công tác chuyên môn dạy và học. - BGH
4- Quán triệt tinh thần nghỉ tết nguyên đán  2018 - Chi bộ + BGH
5- Tổ chức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác - GV , HS
6- Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 BGH
7- Ổn định tổ chức, triển khai công tác giáo dục sau nghỉ tết nguyên đán 2018 BGH
   
3/2018 * Chủ đề : Chào mừng ngày QTPN 8/3 và ngày TL Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
1- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ trong tháng 3. Tham gia tổ chức chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
 
 
 
- Đoàn đội
- Ban nữ công.
2- Kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên. - BGH + Tổ CM
3- Tuyên truyền GDPL - Bộ phận CM.
4- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên diễn đàn “Trường học kết nối”. - CM
5-Tham gia sinh hoạt chuyên môn các môn đặc thù ( dự kiến phòng tổ chức ) - GV đặc thù.
7- Kiểm tra vở ghi của học sinh - Tổ XH và các GVCN
8-Tổ chức giao lưu ngày 26.3 với ĐBP Hòa Hải - Bộ phận CM
9- Họp HĐ nhà trường, sinh hoạt chi bộ định kỳ. - CBGV + ĐV trong chi bộ
10- Thao giảng toàn trường đợt 4. - BGH + CM
11- Tiếp tục triển khai Múa hát sân trường - Đội
12- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường - GV, HS
4/2018 * Chủ đề: Chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
1- Phát  động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
 
 
 
- BGH + Đoàn-Đội+ CĐ
2- Tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6, 7, 8 cấp huyện. - CM
3- Kiểm tra công tác chuyên môn dạy và học của GV. - BGH
5- Rà soát chương trình các môn học, chuẩn bị thi khảo sát học kì II. - Bộ phận CM.
6- Đánh giá, tổng hợp kết quả BDTX thông qua hồ sơ của cá nhân và nhà trường. - BGH + CM
7- Phổ biến kế hoạch ôn thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 cho HS lớp 9. Tổ chức họp phụ huynh lớp 9. - BGH + CBGV
8- Báo cáo kết quả PCGD THCS thời điểm tháng 4 năm 2018 - CM
9- Tiếp tục triển khai Múa hát sân trường - Đội
10- Tuyên truyền phổ biến GDPL - GV và HS
11- Tổ chức họp CM, sinh hoạt chi bộ - CM + ĐV
5/2018 * Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh( 15/5), Ngày sinh nhật Bác 19/5
1- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mững các ngày lễ trong tháng 5.
 
 
 
 
- BGH + Đoàn-Đội
2- Tổ chức thi học kỳ II; hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 2 và cả năm học 2017-2018. BC kết quả về PGD. - CM
3- Kiểm tra công tác chuyên môn dạy và học của nhà trường. - BGH
4- Kiểm tra, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 - BGH + 2 GV
5- Tổ chức tổng kết năm học 2017- 2018 trước ngày 25/5/2017. - Toàn trường
6- Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9. - GV Toán, Ngữ văn, T. Anh
7- Kiểm tra và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 - Hội đồng XTN
8- Chấm và báo cáo kết quả ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN về PGD.
 - Tiến hành xét Tốt nghiệp cho Hs lớp 9
- CM
9- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hè năm 2018; phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trên địa bàn để bàn giao học sinh cho Đoàn xã Hòa Hải. - Đoàn đội
 
 
 
10- Tổ chức xét thi đua, đánh giá các mặt hoạt động của CBGV, HS, các đoàn thể. - BGH + HĐ TĐKT
11- Nộp các loại báo cáo về PGD. - Các bộ phận liên quan
12- Tổ chức họp CM+HĐ+CB , Họp PHHS - Các bộ phận, cá nhân., PHHS
6/2018 * Chủ đề: Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
1- Phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh.
 
 
 
- Đoàn TN + BGH
2- Kiểm  kê tài sản, bàn giao CSVC cho xã Hòa hải - BGH + Các tổ trưởng, tổ phó
3- Tham gia tập huấn các chuyên đề hè do Sở GD&ĐT tổ chức. ( Dự kiến Chuyên đề thay sách) - CBGV
4- Phối hợp với các bậc phụ huynh học sinh đưa đón học sinh thi vào lớp 10. - BGH + GVCN lớp 9
5- Thi tuyển sinh vào lớp 10 và xét tuyển vào lớp 6 năm học 2018-2019 - BGH + HĐ xét tuyển vào lớp 6.
6- Tổ chức tham quan du lịch cho CBGV tai TP Nha Trang ( Dự kiến) - CBGV toàn trường
7- SH chi bộ định kỳ. - Chi bộ
8- Triển khai, thông báo các văn bản về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn huyện, xã. - BGH
 
 
  Nơi nhận                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3 ( để thực hiện);
- BGH ( để theo dõi );
- LưuVT.
.                                                                    
                                                                                         TRẦN ĐÌNH TÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD &ĐT HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG THCS HÒA HẢI
Số:32 /QĐ-THCSHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Hòa Hải,ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên
năm học 2016-2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HÒA HẢI
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên Phổ thông;
Căn cứ chỉ thị 2699 /CT BGDDT ngày 8.8.2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của Ngành giáo dục
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018;
 Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên.
 
QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay phân công  nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên của Trường THCS Hòa Hải năm học 2017-2018 như sau: (đính kèm Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể ).
    Điều 2. Cán bộ, giáo viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
    Điều 3. Các Chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thay thế, được áp dụng cho năm học 2017-2018. Quyết định sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi về nhân sự và tình hình nhà trường.
 
   Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3 ( để thực hiện);
- BGH ( để theo dõi );
- LưuVT.                                                                    
                                                                                   TRẦN ĐÌNH TÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HÒA HẢI
NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo quyết định số: 32/QĐ-THCS ngày 12 tháng 9 năm 2017
của Hiệu trưởng trường THCS Hòa hải)
          1. Trần Đình Tú - Hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng trường , Phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng
        Dạy toán 8A, phụ trách các hoạt động của nhà trường
1.1. Chịu trách nhiệm trước phòng  GD&ĐT Hương khê, UBND xã Hòa Hải về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
1.2. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh trong trường.
1.3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:
- Tài chính, kế hoạch.
- Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…)
- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.
- Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học.
- Quản lý hồ sơ CB, GV, NV.
- Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, KH chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường.
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, ký kết các hợp đồng lao động, tiếp nhận và điều động giáo viên theo quyết định.
- Thực hiện các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.
  2. Ngô Quang Hiền - Phó Hiệu trưởng phụ trách CM nhà trường
 Dạy Anh 7A; 8A
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
2.1. Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.
- Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn.
- Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn. (Lịch báo giảng, Sổ đầu bài, KH của tổ chuyên môn, KH giảng dạy của GV ...)
2.2. Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.
2.3. Phụ trách Tuyên truyền GDPL.
2.4. Phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
2.5. Phụ trách, chỉ đạo các công tác khác của tổ Khoa học tự nhiên
2.6. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng.
2.7 Phụ trách công tác KĐCL
2.8 Phụ trách công tác tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn
2.9. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường
  3. Mai Văn Bàng - Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC nhà trường
  Dạy vật lý 8C
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
3.1. Công tác phổ cập GD THCS và THPT, tham gia các hoạt động của TTHTCĐ.
3.2. Chỉ đạo thực hiện công tác Thư viện. văn thư, Y tế học đường
3.3. Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề, ngoại khoá, xây dựng các kế hoạch hoạt động về công tác giáo dục hướng nghiệp THCS, tuyển sinh. lớp 6
3.4. Quản lý, lưu trữ, nhận và cùng GVCN trao trả các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của học sinh.
3.5. Phụ trách, chỉ đạo các công tác khác của tổ Khoa học xã hội.
3.6. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng.
3,7 Phụ trách toàn bộ CSVC nhà trường Phụ trách 3 công khai.Phụ trách chỉ đạo công tác Học sinh , lao động, vệ sinh trường lớp, thể dục thể thao, nề nếp giáo viên và học sinh
3.8. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường . 
3.9 . Phổ biến và tuyên truyền GDPL , phụ trách công tác tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.
    4. Đậu Minh Thắng - Chủ tịch Công đoàn , phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng ,tổ trưởng tổ CM tổ tự nhiên
          Dạy toán 6 B ; 7A
          Phụ trách KĐCL : Nhóm trưởng nhóm 1 phụ trách tiêu chuẩn 1
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
4.1. Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn.
4.2. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
4.3. Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CB, GV, NV trong trường.
4.4. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Hội đồng trường.
4.7. Thống kê, tổng hợp các số liệu.
4.8. Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu tr­ưởng uỷ quyền.
4.9. Làm một số công việc khác khi được Hiệu truởng – Bí thư chi bộ phân công
  5. Nguyễn Tiến - Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh
        Dạy mỹ thuật 6A,B,C ; 7A,B,C ; 8A,B,C ; 9A,B,C
      Phụ trách KĐCL : Nhóm trưởng nhóm 4 phụ trách tiêu chuẩn 4
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
5.1 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM
5.2. Tham gia cùng Chủ Tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
5.3. Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn.
5.4. Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.
 6. Trần Minh Cường - Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
Dạy sử 8C; GDCD 9 A,B
Phụ trách KĐCL : Nhóm trưởng nhóm 3 phụ trách tiêu chuẩn 3
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
6.1. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM.
6.2. Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường.
6.3. Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội. (Theo biên bản tiếp nhận tài sản hàng năm).
6.4. Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường.
6.5. Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 26/3, 22/12….)
6.6. Làm một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.
  7. Lê Ngọc Mai  - Tổ phó CM tổ tự nhiên
  Dạy Toán lớp 9 B,C. Lý lớp 7 A,B,C, BD HSG toán 9
  Hỗ trợ trong vấn đề phổ cập
 - Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.
- Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.
. Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công
  8. Trần Thị Huệ - Tổ trưởng CM tổ tổng hợp
  CN 6B, dạy Sinh 9 A,B,C ; Sinh 6 B, bồi dưỡng HSG Sinh 9
  Phụ trách điều tra phổ cập xóm 3
         Phụ trách tiêu chuẩn 2 KĐCL
       Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ tổng hợp
- Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.
- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác.
- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác.
- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động day học của giáo viên, học sinh.
         9. Đặng Quang Huy - Tổ phó CM tổ tổng hợp
        Dạy Thể dục lớp 8 A,B,C và lớp 7 A,B; phụ trách đội tuyển TDTT
       Phụ trách KĐCL : Nhóm trưởng nhóm 5 phụ trách tiêu chuẩn 5
Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.
- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.
. Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công
      Cố vấn cho tổng phụ trách Đội về các hoạt động Đội trong nhà trường
        10.Trần Văn Tam - Tổ trưởng CM tổ xã hội
         Dạy Văn 8 A, Sử 6B
      Phụ trách điều tra phổ cập xóm 6
        Phụ trách KĐCL : Nhóm trưởng nhóm 2 phụ trách tiêu chuẩn 2
Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ tổng hợp
- Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.
- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác.
- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác.
- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động day học của giáo viên, học sinh.
        11. Nguyễn Thị Hải Yến - Tổ phó CM tổ xã hội
       Dạy Văn 6 B; Địa 9 A,B,C ; Địa 6 A,B, bồi dưỡng HSG văn 6
     Phụ trách tiêu chuẩn 1 KĐCL
Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.
- Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.
. Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công
       12. Phan Thị Bình - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A
      Dạy Văn 9A ; Sử 7 Bb ; Bồi dưỡng HSG văn 9
      Phụ trách điều tra phổ cập xóm 5
       Phụ trách tiêu chuẩn 5 KĐCL
       13. Trần Thị Bình - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B
      Dạy văn 9 B ; Sử 7 A  ; Bồi dưỡng HSG văn 9
      Phụ trách điều tra phổ cập xóm 12
      Phụ trách tiêu chuẩn 2 KĐCL
       14. Đặng Duy Hùng - Giáo viên
      Dạy Văn 8 B, C ; Sử 8 A,B  , BD HSG Sử 8
       Phụ trách điều tra phổ cập xóm 1
      Phụ trách tiêu chuẩn 5 KĐCL
       15. Phạm Kim Dung - Giáo viên
       Dạy Văn 7 C; Địa 7 A,B,C ; Sử 6 A,C
       Phụ trách điều tra phổ cập xóm 1
       Phụ trách tiêu chuẩn 5 KĐCL
      16. Nguyễn Thị Hải Lý - Giáo viên
      Dạy Văn 7 A,B  ; Địa 8 A,B,C ; Địa 6 B, BDHSG văn 7; địa 8
      Phụ trách điều tra phổ cập xóm 13
      Phụ trách tiêu chuẩn 5 KĐCL
      17. Trần Thị Khánh Hòa - Giáo viên, thư ký hội đồng nhà trường
       Dạy Văn 6 A, C ; Sử 7 C; BDHSG văn 6
       Phụ trách điều tra phổ cập xóm 13
      . Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.
- Soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường.
       18. Đoàn Khắc Phương - GVCN lớp 9C
        Dạy Văn 9C ; Sử 9 A,B,C , BDHSG Sử 9
        Phụ trách điều tra phổ cập xóm 2
        Phụ trách tiêu chuẩn 1 KĐCL
       19. Phạm Thị Kiều  - Giáo viên
      Dạy GDCD 6 A,B,C ; 7 A,B,C ; 8 A,B,C ; 9 C
     Phụ trách điều tra phổ cập xóm 7, cùng với BGH phổ biến tuyên truyền GDPL
     Phụ trách tiêu chuẩn 4 KĐCL
       20. Lê THanh Hải - GVCN Lơp 6A
      Dạy thể dục 9 A,B ; Sinh 6 A,C ; Bồi dưỡng  đội tuyển TDTT
      Phụ trách điều tra phổ cập xóm 12
      Phụ trách tiêu chuẩn 3 KĐCL
       21. Trần Quốc Hùng - Giáo viên
        Dạy thể dục 9C ; 7 C ; 6 A,B,C
        Phụ trách điều tra phổ cập xóm 2
        Phụ trách tiêu chuẩn 4 KĐCL
       22. Phạm Thị Thúy Hiền - Giáo viên, nhóm trưởng nhóm anh văn
         Dạy Anh 8A,B,C ; 9C  ; BDHSG Anh 8,
         Phụ trách tiêu chuẩn 4 KĐCL
       23. Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên
         Dạy Anh 6A,B,C ; 9A,B ; BD HSG Anh 6,9
         Phụ trách tiêu chuẩn 3 KĐCL
       24. Hoàng Minh Tâm - Giáo viên
          Dạy Anh 7A,B,C ; 6 c ; BD HSG Anh 7
         Phụ trách tiêu chuẩn 1 KĐCL
       25. Nguyễn Văn Thọ - GVCN 8A
         Dạy Toán 8 A,B , BDHSG toán 8
         Phụ trách điều tra phổ cập xóm 11
         Phụ trách tiêu chuẩn 3 KĐCL
        26. Phạm Thanh Dương - Giáo viên
          Dạy Toán 7B ,C ; Lý 6 A,B,C; phụ đạo Hs yếu kém môn Toán  khối7
          Phụ trách điều tra phổ cập xóm 1
          Phụ trách tiêu chuẩn 1 KĐCL
         27. Lê Anh Hùng - GVCN 6C
          Dạy Toán 6 C; Sinh 7 A,B , phụ đạo HS yếu kém môn toán  khôi 6
          Phụ trách điều tra phổ cập xóm 6
           Phụ trách tiêu chuẩn 1 KĐCL
         28. Nguyễn Kim Thân - GVCN 8C
          Dạy Toán 8 C, 9 A; BDHSG toán 8
          Phụ trách điều tra phổ cập xóm 11
          Phụ trách tiêu chuẩn 4 KĐCL
          29. Dương Đức Kiên - Giáo viên
           Dạy Toán 6 A; Lý 9 A,B,C; Lý 8A; BDHSG lý 9
          Phụ trách điều tra phổ cập xóm 2
          Phụ trách tiêu chuẩn 5 KĐCL
         30. Trần Quốc Tuấn - Giáo viên
          Dạy Lý 8 B, quản lý CNTT của nhà trường, phụ trách phổ cập
         31.  Trần Văn Thành -GVCN 7B nhóm trưởng nhóm công nghệ ,phụ trách chỉ đạo học sinh tham gia sáng tạo KHKT
          Dạy Công nghệ 7 B; 8 A,B,C ;
          Phụ trách điều tra phổ cập xóm 4
          Phụ trách tiêu chuẩn 2 KĐCL
         32. Phan Thị Lệ Hăng - GVCN 7A
         Dạy tin 6 A,B,C ; công nghệ 7A ; phụ trách phòng máy vi tính
         Phụ trách điều tra phổ cập xóm 3
         Phụ trách tiêu chuẩn 2 KĐCL
        33.  Phạm Đình Tuấn - Giáo viên
        Dạy công nghệ 9 A,B,C ; 7 C ; 6 A,B,C
        Phụ trách điều tra phổ cập xóm 10, phụ trách hệ thống điện nước trường học
         Phụ trách tiêu chuẩn 3 KĐCL
        34. Lê Văn Thành - GVCN 7C
        Dạy Hóa 9 A,B,C ; Sinh 7C; BDHSG hóa 9
        Phụ trách điều tra phổ cập xóm 9
        Phụ trách tiêu chuẩn 3 KĐCL
       35. Phạm Hữu Hảo - Giáo viên
        Dạy Hóa 8 A,B,C ; Sinh 8 A,B ,C
        Phụ trách điều tra phổ cập xóm 10
        Phụ trách tiêu chuẩn 2 KĐCL
        36. Trần Hùng - Giáo viên
        Dạy âm nhạc 6A,B,C ; 7 A,B,C ; 8 A,B,C
        Phụ trách điều tra phổ cập xóm 8, cùng với TPT Đội tham gia tổ chức các ngày lễ lớn
        Phụ trách tiêu chuẩn 2 KĐCL
        37 . Phạm Văn Lương Tổ trưởng tổ hành chính - văn phòng
       - Phụ trách TB
       Nhiệm vụ : Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường, điều hành hoạt động trong phạm vi của tổ
       - Tham gia các hoạt động khác khi được BGH phân công
       - Quản lý,nhận và cùng GVCN trao trả các loại văn bằng chứng chỉ của học sinh
       - Quản lý, kiểm tra và giám sát vệc ghi chép sổ đăng bộ
       - Có trách nhiệm phân công các tổ viên tiếp khách mỗi khi nhà trường có khách
       - Phân công các tổ viên đánh trống ra vào lớp
       - Phụ trách TB các môn Toán, LÝ, Tin,ngoài phần việc chính còn có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các thành viên trong tổ hoàn thành nhiệm vụ được giao
       - Phụ trách mượn trả TBTV chuẩn bị TN cho GV các tiết day TN.
        38. Phan Thị Phương Thoan - Phụ trách thiết bị
       - Lập hồ sơ theo dõi sử dụng ĐDDH hàng ngày của giáo viên, báo cáo tình hình sử dụng
       - Sắp xếp TBDH có khoa học đảm bảo dễ tìm, dễ lấy, giữ gìn bảo quản vệ sinh thường xuyên. Hàng năm kiểm kê vào đầu năm học và cuối năm học , lập báo cáo tình hình chất lượng thiết bị qua sử dụng . Tổng hợp các loại thiết bị còn thiếu hoặc hư hỏng , lập kế hoạch đề xuất mua sắm bổ sung cho năm học sau
      - Ngoài phần việc chính phải kiêm : Tiếp khách, lau chùi ấm chén, quét dọn văn phòng,trực trống theo lịch đã phân công
        39. Lê Thị Kim Oanh - Phụ Trách Thư viện
       - Lập hồ sơ theo dõi, mượn và sử dụng sách báo  văn hóa phẩm hàng ngày , hàng tháng. Lập báo cáo tình hình sử dụng, phân loại củ thể về SGK, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn bảo quản vệ sinh thường xuyên không để hư hỏng hay mối mọt. Hàng năm kiểm kê vào đầu năm học và cuối năm học . lập báo cáo tình hình chất lượng sách qua sử dụng , tổng hợp các loại sách, tài liệu còn thiếu hoặc hư hỏng, lập kế hoạch bổ sung cho năm học sau
       - Xử lý nghiệp vụ các loại sách, tài liệu mới nhập vào kho thư viện , vào sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát kho , dán nhãn và sắp xếp lên giá . Lập sổ ghi chép, lưu trữ hóa đơn, chứng từ trước khi đưa vào sử dụng
       Ngoài phần việc chính phải kiêm : Tiếp khách, lau chùi ấm chén, quét dọn phòng hiệu trưởng, hiệu phó ,trực trống theo lịch đã phân công
       40. Đinh Thị Thu Hà - Văn Thư
       - Nhận công văn đi đến , vào sổ theo quy định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý
       - Nhận các loại ấn phẩm, lập hồ sơ ghi chép theo dõi và phân phối sử dụng , chịu trách nhiệm bảo quản không để mất hay thất lạc , đánh máy các loại văn bản hành chính của nhà trường, vào sổ đúng quy định , gửi đi nhanh kịp thời
       - Ghi sổ đăng bộ, quản lý sổ điểm "lập sổ theo dõi mượn trả hàng ngày"
       - Quản lý học bạ học sinh, sổ theo dõi cấp phát bằng , học bạ, sổ theo dõi học sinh chuyển đi chuyển đến, sổ phổ cập giáo dục
      Ngoài phần việc chính phải kiêm : Tiếp khách, lau chùi ấm chén, quét dọn phòng hiệu trưởng, hiệu phó ,trực trống theo lịch đã phân công
       41, Đặng Thị Anh - Y tế trường học
       +Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh
      Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh các nhân, vệ sinh môi trường tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe
       + Quản lý chăm sóc sức khỏe cho học sinh
      - Tổ chức khám chữa bênh định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnhvà hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh
       - Thực hiện sơ cấp cứu , chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định hiện hành , chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong nhẵng trường hợp cần thiết
      - Thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ về tình hình sức khỏe , có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho HS có vấn đề về sức khỏe
       + Công tác phòng chống bệnh truyền nhiểm
       - Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm, phối hợp với các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan đến thự hiện
      + Công tác vệ sinh môi trường học tập
      - Công tác lao động vệ sinh trường lớp luôn được đảm bảo sạch sẽ theo kế hoạch . Phối hợp với đội kiểm tra đôn đốc các lớp dọn vệ sinh theo khu vực đã được phân công theo quy định
       Ngoài phần việc chính phải kiêm : Tiếp khách, lau chùi ấm chén, quét dọn văn phòng theo lịch đã phân công
      42. Nguyễn Thị Hoài- Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định của ngành.
- Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường.
- Có kế hoạch thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm.
- Theo dõi và cập nhật sổ bảo hiểm của cán bộ công nhân viên trong nhà trường
- Thanh toán kịp thời các chế độ chính sách cho CBGV
- Phụ trách hồ sơ tổ chức cán bộ , tham giá các hoạt động khác khi BGH phân công
Chú ý:
          Mọi CBGV CNV và học sinh trong trường có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học cơ sở. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.
          Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (Sẽ có QĐ bổ sung).
 
 
  Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ                           HIỆU TRƯỜNG
 
 
 
                                                                                                                TRẦN ĐÌNH TÚ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG THCS HÒA HẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/NQ-THCSHH          Hòa Hải, ngày  23   tháng 9 năm 2017
 
 
 
 
NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS HÒA HẢI

 
 
 

               Hội nghị công chức viên chức trường THCS Hòa Hải được tiến hành ngày 30/9/2017 năm học 2017-2018 với sự có mặt của 42 cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường
    Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo Báo cáo năm học 2016-2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018,qua thảo luận đã đi đến thống nhất:
 

QUYẾT NGHỊ:

I-  Dự thảo Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 -2018 được thông qua  trước toàn thể cán bộ giáo viên toàn đơn vị
II- Thống nhất thông qua phương hướng giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2017 -2018  cụ thể như sau:
1- Phương hướng  nhiêm vụ .
     BGH luôn thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của ngành và sự chỉ đạo, lãnh đạo của HĐND, UBND huyện thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chương trình, nội dung kế hoạch giảng dạy;
   - Chỉ đạo GV làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu, kém; chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của ngành, theo nguyện vọng của phụ huynh và HS; 
  - Xây dựng kế hoạch chung của nhà trường ngay từ đầu năm học trong đó xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà là nhiệm vụ quan trọng của toàn trường. Nhiệm vụ đó được đặt ra trong kế hoạch của nhà trường, của tổ chuyên môn cũng như của từng giáo viên bộ môn ; 
   - kết hợp với các TCM làm tốt công tác bồi dưỡng GV, đánh giá GV và quản lý toàn diện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của GV; tăng cường thanh tra chuyên môn đối với GV nhà trường, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức nhằm động viên cán bộ giáo viên  đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp và làm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học.
  - Chỉ đạo các TCM nghiêm túc thực hiện sinh hoạt tổ 2 đợt/tháng, tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin  trong dạy học, sử dụng đồ dùng nhằm làm cho HS hiểu bài, nắm bài dễ dàng hơn.
  -  Phát động các đợt thi đua, hội giảng lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như 26/3, 20/11, 22/12... đồng thời qua hội giảng giúp GV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị.
   -Chỉ đạo đánh giá xếp loại CBGV hàng tháng, theo học kỳ và năm học theo đúng quy định; làm tốt công tác công khai, dân chủ trong trường học, phát huy tính sáng tạo trong nhà trường, tạo sự phấn khởi cho GV trước công việc được giao; chỉ đạo GV ôn tập cho HS trước mỗi kỳ
thi; tổ chức khảo sát định kỳ, coi thi, chấm thi nghiêm túc theo đúng quy định và đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy chế của ngành.
   - Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục
THCS; đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục TrH;  cũng cố và quản lý tốt hồ sơ; hạn chế
học sinh bỏ học; đẩy mạnh hoạt động phân luồng và hướng nghiệp cho hoc sinh lớp 9.
  - Rà soát lại các tiêu chuẩn trường chuẩn QG, tiếp tục củng cố CSVC  trường chuẩn quốc gia , nâng cao chất lượng dạy học.
  - Thực hiện tốt công tác KĐCL
  - Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng đại trà, đặc biệt chú trọng 3 môn tuyển sinh vào lớp 10.
- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.
2. chỉ tiêu
Học sinh
a) Phổ cập giáo dục:
            * Củng cố duy trì vững chắc kết quả phổ cập THCS .
            - Tiêu chuẩn 1:
+ Trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: 100%.
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 98%
 - phấn đấu  tỷ lệ bỏ học: dưới 2 %.
        Chỉ tiêu: Chất lượng giáo dục đại trà đối  phấn đấu:
a) Về đạo đức:
- Loại tốt:  90.00%.
- Loại khá:  10.00%.
         - Cháu ngoan Bác Hồ 94%,  không có học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
Lớp xuất sắc: 6 lớp, lớp tiên tiến: 6 lớp
            Không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội.
b/ Về văn hóa
            - Loại giỏi:  5%.
            - Loại khá:  47,00%.
            - Loại TB:    45%.
            - Loại yếu : 3%
            -  Lên lớp: 98%.
            - Thi đỗ THPT: 100%.
             - Thi vào THPT :  ( xếp thứ 6 toàn huyện).
                 Giáo viên và các tổ chức trong nhà trường :
                     - Giáo viên giỏi tỉnh 1 Đ/c
                     - Giáo viên giỏi huyện ( Bảo lưu 7 Đ/c )
                     - CSTĐCS:               7 Đ/c
                     -  LĐTT   :                20 Đ/c
                              100% CBGV Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
                 + Trường đạt tiên tiến cấp huyện , đạt tiêu chí trường học xanh, sạch , đep , an toàn.
                  + các tổ chức trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .
               - Liên đội : Xuất sắc.
   - Công đoàn : Vững mạnh.
   - Chi bộ : Trong sạch vững mạnh.
              - Danh hiệu trường : Tiên tiến cấp huyện
                - Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục
     c/ Phong trào mũi nhọn học sinh giỏi:
             - Phấn đấu: Xếp từ thứ 6 trở lên.
            - Số lượng giải HSG:           
            + Cấp huyện : Toàn trường có 25 giải các môn văn hóa . Trong đó phấn đấu 1/3 giải đạt giải 3 trở lên.
            + Cấp Tỉnh: có từ 1-3 em vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
            - Giải TDTT: đạt 30 giải trở lên trong đó có 4 giải cấp tỉnh.
III- Tổ chức thực hiện:
     1. Đối với Ban Giám hiệu
- Xây dựng Kế hoạch năm học, nội quy nhà trường. Kế hoạch, nội quy, quy chế chuyên môn, triển khai đến tổ chức, cá nhân thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của cán bộ, giáo viên theo định kì.
            - Nắm bắt, phổ biến, triển khai kịp thời công văn hướng dẫn, chỉ đạo của ngành giáo dục và các ban, ngành khác đến toàn bộ CBGV và học sinh trong nhà trường.
            - Chỉ đạo theo dõi  phụ đạo học sinh yếu kém, ôn luyện học sinh .
            - Theo dõi, quản lý chặt chẽ thực hiện quy chế CM  ngày công, giờ công của CBGV. Mỗi tháng BGH dự giờ 4 tiết , hàng tháng KSCL của môn minh phụ trách để đánh giá năng lực của GV trên cơ sở chất lượng của HS.
            - Làm tốt công tác tư tưởng để CBGV an tâm công tác, nhiệt tình với công việc, xây dựng khối đại đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          2. Đối với tổ chuyên môn
            - Các tổ thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện nghiêm túc việc dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình của Trường đã được HT phê duyệt; thảo luận tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách; bàn các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn của học sinh; quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; theo dõi các hoạt động toàn diện của tổ viên.
            - Vận dụng linh hoạt, kịp thời những phương pháp, cách thức đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn qua các đợt tập huấn chuyên đề, các đợt dự giờ, thao giảng... phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh đạt được hiệu quả cao nhất.
            - Tổ chức dự giờ thăm lớp của các thành viên trong tổ để rút kinh nghiệm mỗi đ/c dự mỗi tháng 3 tiết cùng với BGH KS nhanh chất lượng HS sau tiết dự giờ, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ tổ viên; phân công tổ viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu kém.
            - Có biện pháp phòng, chống các biểu hiện học sinh bỏ học, lười học, có thái độ học tập, rèn luyện không đúng, vi phạm các quy định, nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước. Xây dựng và đăng kí các tiêu chí, chỉ tiêu của từng học kì và cả năm học cho từng khối lớp; tổ chức nhận xét, đánh giá hàng tháng, học kỳ và cả năm học. Dựa vào kết quả hoạt động, hiệu quả công tác có biện pháp khắc phục những hạn chế của tổ và từng thành viên.
            - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ để bàn các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; phân tích, đánh giá các mặt hoạt động, những ưu điểm và tồn tại của tổ để rút kinh nghiệm. Phát động các phong trào thi đua trong tổ, tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, đánh giá chất lượng giờ dạy thông qua việc KSCL học sinh .
            - Tổ trưởng theo dõi, kiểm tra giáo viên thường xuyên, có kế hoạch và công khai chất lượng; báo cáo Ban giám hiệu  tình hình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, của tổ; nội dung đánh giá gồm: ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm, đang làm, kết quả, hiệu qủa và kiến nghị.
            3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp
            - Tìm hiểu và nắm vững tình hình học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp.
            - Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm; thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh cung cấp số ĐT của từng PHHS cho GV bộ môn ,TPTĐ để làm tốt công tác kết hợp giáo dục học sinh; chủ động phối hợp với Đoàn trường, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội có liên quan để làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
            - Tổ chức và điều hành tốt việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp; tổ chức điều hành nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp tại buổi chào cờ đầu tuần, cuối tuần phải họp với Đội cờ đỏ để đánh giá, xếp loại thi đua theo tuần, đảm nhận việc nhận xét hoạt động nền nềp của lớp.
            - Nhận xét, đánh giá và xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh cuối kì học và cả năm theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT; cuối mỗi học kỳ, tổ chức bình xét những cá nhân, tổ trong lớp để báo cáo, đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh; đề xuất danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải thi lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; hoàn thành việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.
            - Báo cáo thường kì hoặc đột xuất (nếu có) tình hình học tập, rèn luyện và tu dưỡng của học sinh lớp mình với Ban giám hiệu nhà trường; làm tốt công tác tham mưu, BGH đề ra các biện pháp nhằm kết hợp tốt giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh.
          .4. Đối với giáo viên bộ môn
            - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình , nội dung SGK hiện hành; thực hiện đúng PPDT của nhà trường ; chuẩn bị và soạn bài theo quy định trước khi lên lớp; chuẩn bị thí nghiệm, các phương tiện dạy học (nếu có) theo chương trình soạn giảng; thực hiện tốt việc báo giảng hàng tuần tới để TTCM kiểm tra và kí duyệt; tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhận xét và chấm bài theo đúng quy định, đảm bảo đúng và kịp tiến độ; thực hiện tốt việc ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy trong sổ đầu bài; đánh giá, ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, trực tiếp thực hiện việc ghi điểm học bạ; lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; dạy thay khi được phân công, chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu có); tham gia quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo có đủ hồ sơ giáo án theo yêu cầu; tích cực tham gia các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và nhà trường. Mỗi tháng dự giờ 3 tiết sau dự giờ góp ý trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
            - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong giờ dạy gắn liền với việc sử dụng đồ dùng dạy học, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh và chất lượng giờ dạy.
            - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ trường trung học và Pháp lệnh cán bộ, công chức; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và chịu sự điều hành về chuyên môn của Tổ trưởng chuyên môn và các cấp quản lý giáo dục.
            - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.
            - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác, phụ huynh học sinh và Đoàn đội  trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh; tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn, Nữ công và các hoạt động khác trong nhà trường; thực hiện tốt các công việc khác do cấp quản lý phân công.
             dựa trên cơ sở đăng ký thi đua của mỗi tập thể, cá nhân để giao các chỉ tiêu về cá nhân giáo viên và chất lượng học sinh để làm căn cứ xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của giáo viên.
5. Đối với  Tổ trưởng
            - Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp BGH thực hiện tốt những qui định, qui chế nhà trường; có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao .
            - Tổ chức sinh hoạt tổ, xây dựng kế hoạch đầu năm, hàng tháng, từng tuần ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công việc của các thành viên trong tổ, chấm công cho các thành viên trong tổ chính xác, công bằng và minh bạch.
            - Tham gia giao ban hàng tuần; đề xuất, kiến nghị những công việc của tổ.
            - Ghi biên bản họp tổ hàng kỳ và trong toàn bộ năm học; biên bản kiểm tra, đánh giá giờ dạy, thao giảng và các hoạt động tổ hàng tháng , từng học kì . Kí giáo án GV trước khi lên lớp.
                                                
 
THƯ KÍ                                                                    T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, năm học

Những tin mới hơn